fbpx
ABR polis

Waarom je best een Verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s (ABR) afsluit

Het is vast niet de eerste keer dat je dit hoort… Tijdens verbouwingswerken kan er wel eens iets misgaan op de werf met materiaalschade, extra kosten en tijdverlies als gevolg. Schade ten gevolge van derden, maar ook schade door bijvoorbeeld een storm of brand. Gelukkig kan je jezelf met de Verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s (of ABR polis) beschermen tegen de risico’s die je kan tegenkomen op de werf. Maar wat houdt deze verzekering juist in?

De ABR Polis

Een ABR polis voor je bouwwerf kan je vergelijken met een omnium verzekering voor je auto. Als bouwheer ben je verzekerd als er zich een schadegeval voordoet op de werf, ongeacht wie de schade heeft veroorzaakt. Daarbij is het wel belangrijk dat al de verschillende partijen bij jou op de werf mee worden opgenomen in de polis. Denk daarbij aan de bouwheer, de (onder)aannemers, de architect, de studiebureaus, de promotors, de leveranciers, de controlebureaus, de coördinatiebureaus en de buren.

Wat dekt deze polis?

De precieze dekking van de ABR polis is afhankelijk van je verzekeraar en welke schade je extra laat opnemen in de verzekering. Over het algemeen kan je deze polis opdelen in twee luiken. Enerzijds materiële schade aan het bouwwerk ten gevolge van weeromstandigheden, brand, ontploffing, diefstal of vandalisme. Anderzijds schade bij de buren ten gevolge van de verbouwingswerken zoals bijvoorbeeld een verzakking of een ongeluk met de kraan.

Daarnaast kan je de dekking verder uitbreiden met materiële schade aan de bestaande woning. Ook materiële schade aan het bouwwerk ten gevolge van een fout in het ontwerp, de berekeningen, de plannen of een gebrek bij de materialen kan je laten opnemen in de polis.

Wie sluit de polis af?

De ABR polis kan worden afgesloten bij een verzekeraar door zowel de bouwheer als de aannemer. Al wordt er wel aangeraden dat de bouwheer dit doet omdat hij dan meer controle heeft op de inhoud van de polis. Ook kan hij sneller ingrijpen dan wanneer de polis bij de aannemer zit.

Waarom is een ABR polis belangrijk?

Tijdens een verbouwing komen er veel verschillende partijen op de werf met elk hun eigen verantwoordelijkheid. Als er geen ABR polis wordt afgesloten en er is een schadegeval dan worden de werken gewoonlijk stilgelegd. Vervolgens moet je kunnen aantonen wie de schade heeft veroorzaakt om iemand aansprakelijk te kunnen stellen en dan nog hopen dat alles netjes wordt vergoed. Wat dikwijls uitloopt op discussies, de gekende paraplupolitiek en vooral veel tijdverlies.

 

Wanneer je een ABR polis hebt afgesloten en er loopt iets mis dan kan je gerust zijn dat de opgelopen schade én alle partijen zijn verzekerd (indien opgenomen in de polis). Er komt dus geen onderzoek naar wie aansprakelijk is, er ontstaan geen discussies en de vertraging die je oploopt zal beperkt zijn.

Download: ABR polis

Download dit artikel in pdf

Na het downloaden van deze pdf zal je ook die van de toekomstige artikels in je mail ontvangen. Uitschrijven kan op elk moment.