fbpx
Veelgestelde vragen over de regenwaterput

Antwoord op twee veelgestelde vragen over de regenwaterput

We krijgen er meer en meer mee te maken… Watertekort bij warm en droog weer ten opzichte van wateroverlast bij nat weer. De klimaatopwarming en het alsmaar dichter bebouwen maken het er niet beter op. Maar de manier waarop wij allemaal omspringen met regenwater kan veel goed maken. Er zijn echter veel vragen rond regenwaterputten. Ontdek in dit artikel wanneer een regenwaterput verplicht is en hoe groot je hem best voorziet.

Wanneer is een regenwaterput verplicht?

Als je een vergunning aanvraagt voor je verbouwing dan wordt de aanvraag afgetoetst aan de hemelwaterverordening. Deze stedenbouwkundige verordening stelt dat een regenwaterput verplicht is bij herbouw/uitbreiding van overdekte constructies of bij de (her)aanleg/uitbreiding van verhardingen waarbij de nieuwe oppervlakte groter is dan 40m². Vanaf september 2023 zal de verordening strenger worden: verplichting bij iedere herbouw/uitbreiding van overdekte constructies, ongeacht de oppervlakte. Ook bij werken aan de afwatering zal een verplichting gelden.

Naast de hemelwaterverordening kan ook de vergunningverlenende overheid extra eisen opleggen. Deze kunnen verschillen van gemeente tot gemeente.

Hoe groot moet een regenwaterput zijn?

De grootte van regenwaterputten in Vlaanderen hangt af van verschillende factoren, zoals de grootte van het dakoppervlak, de hoeveelheid neerslag in de regio en het beoogde gebruik van het opgevangen regenwater.

De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert een minimale regenwaterput van 5.000 liter voor residentiële gebouwen. De ideale grootte kan echter variëren, afhankelijk van de behoefte aan waterverbruik van het individuele gezin en de hoeveelheid regen in het gebied.

Een algemene vuistregel is dat de regenwaterput voldoende water moet kunnen bevatten om te voldoen aan de niet-drinkbare waterbehoeften van het gezin, zoals het doorspoelen van het toilet, de was en het besproeien van de tuin, gedurende ten minste drie maanden. Als een huishouden bijvoorbeeld 100 liter niet-drinkbaar water per dag gebruikt, levert een regenwaterput van 5.000 liter genoeg water voor ongeveer 50 dagen, terwijl een regenwaterput van 10.000 liter voldoende water levert voor ongeveer 100 dagen.

Het is belangrijk dat de grootte van de regenwaterput niet groter is dan de hoeveelheid regenwater die van het dak kan worden opgevangen, om overlopen en verspilling van water te voorkomen. Daarom wordt aanbevolen om de juiste grootte van de regenwaterput te berekenen op basis van de verwachte jaarlijkse regenval in het gebied en het dakoppervlak.

Download: Veelgestelde vragen over de regenwaterput

Download dit artikel in pdf

Na het downloaden van deze pdf zal je ook die van de toekomstige artikels in je mail ontvangen. Uitschrijven kan op elk moment.