fbpx
Wanneer is een architect verplicht bij een verbouwing

Wanneer is de medewerking van een architect verplicht bij een verbouwing?

Als je plannen hebt om te verbouwen dan kan je best op voorhand nagaan of een samenwerking met een architect verplicht is. Waarom is dit zo belangrijk? Wanneer onvergunde werken worden vastgesteld als een bouwovertreding kunnen ze een zware boete of herstelmaatregel als gevolg hebben. Daarnaast kan je niet terugvallen op de 10-jarige aansprakelijkheid van de architect, de ingenieur en de aannemers als er geen vergunning werd ingediend.

Algemeen uitgangsprincipe

Over het algemeen mag je ervan uitgaan dat de medewerking van een architect verplicht is wanneer er een vergunning vereist is. Dat is het geval wanneer je structurele werken wilt uitvoeren, de gevels wilt wijzigen of de woning wilt uitbreiden.

Uitzonderingen: meldingsplicht en vrijstelling

Voor kleine werken aan of rond de woning is een vergunning niet altijd vereist. Zo telt er voor het plaatsen van een veranda slechts een meldingsplicht als er aan al de voorwaarden voldaan wordt. Voor het vervangen van de ramen of het isoleren van het dak kan je dan weer rekenen op een vrijstelling bij het volgen van de voorwaarden. Op de website van het omgevingsloket vind je meer informatie en een overzicht van verschillende kleine werken aan en rond de woning.

Stedenbouwkundige verordeningen en voorschriften

Zoals eerder gemeld kan je pas spreken van een meldingsplicht of vrijstelling als je voldoet aan al de gestelde voorwaarden. Provinciale of gemeentelijke verordeningen kunnen echter opleggen dat er toch een vergunning vereist is. Daarnaast moeten ook de stedenbouwkundige voorschriften worden gevolgd die van toepassing zijn op het perceel. Doe dus steeds navraag bij de gemeente om zeker te zijn of de uit te voeren werken vergunningsplichting, meldingsplichtig of vrijgesteld zijn.

Download: Wanneer is een architect verplicht bij een verbouwing

Download dit artikel in pdf

Na het downloaden van deze pdf zal je ook die van de toekomstige artikels in je mail ontvangen. Uitschrijven kan op elk moment.