fbpx
Kan je een bouwovertreding regulariseren?

Kan je een bouwovertreding regulariseren?

Bouwovertredingen kunnen aanzienlijke juridische en financiële gevolgen hebben, maar in sommige gevallen is het mogelijk om ze te regulariseren. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat een bouwovertreding regulariseren betekent en hoe dit proces in België verloopt.

Wat houdt het regulariseren van een bouwovertreding in?

Het regulariseren van een bouwovertreding houdt in dat u de nodige stappen onderneemt om uw bouwproject in overeenstemming te brengen met de geldende bouwvoorschriften en vergunningen. Dit kan variëren van het aanvragen van de benodigde vergunningen tot het uitvoeren van aanpassingen aan het gebouw.

Wat is de procedure bij het regulariseren van een bouwovertreding?

Het proces van een bouwovertreding regularisatie omvat typisch het volgende:

1. Inspectie en identificatie

Allereerst moet je de aard en omvang van de bouwovertreding vaststellen en begrijpen welke stappen nodig zijn om deze te corrigeren.

2. Indienen van een regularisatieaanvraag

Je architect moet een formele aanvraag indienen bij de plaatselijke overheid om de bouwovertreding te regulariseren. Deze aanvraag moet alle relevante documentatie bevatten.

3. Beoordeling en goedkeuring

De overheid zal je aanvraag beoordelen en beslissen of deze al dan niet wordt goedgekeurd. Dit omvat mogelijk een technische evaluatie en stedenbouwkundig advies.

4. Uitvoering van correcties

Als je aanvraag wordt goedgekeurd, moet je mogelijks nog enkele wijzigingen aan je bouwproject uitvoeren om te voldoen aan de bouwvoorschriften en vergunningen. Dit is niet altijd het geval.

5. Eindcontrole en goedkeuring

Na de correcties zal de plaatselijke overheid je project opnieuw inspecteren om te controleren of alles in overeenstemming is. Bij goedkeuring wordt je bouwovertreding als geregulariseerd beschouwd.

6. Melding van de (ver)bouwer of eigenaar

In sommige gevallen melden bouwers of eigenaars zelf een fout of afwijking aan de plaatselijke overheid en vragen zij om begeleiding om de situatie te regulariseren.

7. Bouwovertredingrapportage

Zodra een mogelijke bouwovertreding wordt vastgesteld, stelt de dienst stedenbouw een rapport op waarin de aard en omvang van de overtreding worden gedocumenteerd. Dit rapport kan als basis dienen voor verdere acties.

Zoek een geschikte architect voor je regularisatie

Als je overweegt om een bouwovertreding te regulariseren, is het raadzaam om een architect in te schakelen die ervaring heeft met regulariseren. Op deze manier zorg je ervoor dat de regularisatie soepel verloopt en aan alle wettelijke vereisten voldoet.