fbpx
Kan ik mijn huis verkopen met een bouwovertreding?

Kan ik mijn huis verkopen met een bouwovertreding?

De beslissing om onroerend goed te verkopen wanneer er sprake is van bouwovertredingen is een complexe kwestie waar veel eigenaars mee te maken kunnen krijgen. In dit artikel zullen we bespreken of het mogelijk is om je huis te verkopen met een bouwovertreding en wat de impact van een bouwovertreding op de verkoopprijs kan zijn.

Wettelijke verplichting tot openbaarmaking

Het verkopen van onroerend goed is mogelijk indien je de bouwovertreding bekend maakt aan de potentiële kopers. De Belgische wet vereist namelijk dat verkopers van onroerend goed alle relevante informatie over het eigendom aan potentiële kopers verstrekken. Als je een bouwovertreding verzwijgt en de koper komt er later achter, kan je aansprakelijk worden gesteld voor het niet verstrekken van de vereiste informatie. Dit kan leiden tot juridische procedures en financiële sancties, waaronder het betalen van schadevergoeding aan de koper. De koper kan er ook voor kiezen om de aankoop te annuleren.

De impact van een bouwovertreding op de verkoopprijs

Een bouwovertreding kan een aanzienlijke impact hebben op de verkoopprijs van een onroerend goed. Deze impact kan zowel direct als indirect zijn en varieert afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de aard en omvang van de overtreding, de locatie van het pand, de vastgoedmarkt en de bereidheid van potentiële kopers om met de situatie om te gaan. Hier zijn enkele manieren waarop een bouwovertreding de verkoopprijs kan beïnvloeden:

1. Verlaagde verkoopprijs

Een van de meest directe effecten van een bouwovertreding is dat het de verkoopprijs van je woning kan verlagen. Potentiële kopers kunnen de aanwezigheid van een overtreding beschouwen als een risico en daarom een lagere prijs eisen om het potentieel financiële en juridische ongemak te compenseren.

2. Beperkte financieringsopties

Kopers die hypothecaire leningen nodig hebben om een woning te kopen, kunnen beperkte financieringsopties hebben voor panden met bouwovertredingen. Dit kan het aantal potentiële kopers verminderen en de vraag verlagen, wat de prijs kan drukken.

3. Onderhandelingsmarge

Verkopers van onroerend goed met bouwovertredingen hebben vaak minder onderhandelingsmarge, omdat kopers weten dat er problemen zijn die moeten worden opgelost. Dit kan resulteren in lagere verkoopprijzen tijdens de onderhandelingen.

Een regularisatie voorkomt een lagere verkoopprijs

Het regulariseren van een bouwovertreding voorkomt dat de verkoopprijs van een onroerend goed daalt, omdat het de aantrekkelijkheid ervan voor potentiële kopers vergroot. Kopers zijn vaak terughoudend om panden met bouwovertredingen te kopen vanwege juridische zorgen en bijkomende kosten. Wanneer je de bouwovertreding voor de verkoop regulariseert, krijgen potentiële kopers de kans niet om een lagere verkoopprijs te eisen. Bovendien kan je de kost van de regularisatie verrekenen in de verkoopprijs.