fbpx
Kan een bouwovertreding verjaren?

Kan een bouwovertreding verjaren?

Een veelgestelde vraag met betrekking tot bouwovertredingen is of ze kunnen verjaren. Verjaring is een wettelijk concept dat bepaalt dat bepaalde strafbare feiten na verloop van tijd niet meer kunnen worden vervolgd. In dit artikel zullen we bespreken of bouwovertredingen in België kunnen verjaren en onder welke omstandigheden dit mogelijk is.

Verjaring van bouwovertredingen

In België kan de verjaringstermijn voor bouwovertredingen variëren, afhankelijk van de aard van de overtreding en de specifieke wetgeving die van toepassing is. Het is cruciaal om te begrijpen hoe verjaring werkt en welke stappen ze moeten ondernemen om mogelijke juridische gevolgen te vermijden. We zullen ook aantonen hoe de verjaringstermijn kan worden verhinderd en wat dit betekent voor bouwovertredingen in België.

Verjaringstermijnen voor bouwovertredingen

In veel gevallen kan een bouwovertreding in België verjaren na een bepaalde periode van niet-naleving. Deze periode kan variëren afhankelijk van de specifieke wetgeving en de ernst van de overtreding. Over het algemeen geldt dat lichte overtredingen na een kortere periode kunnen verjaren dan ernstige overtredingen. Meer info hierover kan je vinden op de website van de Vlaamse Overheid.

Wat houdt de verjaring van een bouwovertreding in?

Verjaring heeft als gevolg dat de overtreder beschermd wordt tegen de straf- en herstelvorderingen van de handhavende overheid. De verjaring betekent dus niet dat de bouwovertreding plots legaal wordt. Integendeel, de illegale status van de bouwwerken blijft behouden. Wanneer er nadien nieuwe onvergunde werken aan een verjaarde constructie worden uitgevoerd, kan een later bevel tot herstel ook van toepassing zijn op de oorspronkelijke bouwovertreding.