fbpx

Algemene voorwaarden verbouwingsadvies

Algemene voorwaarden verbouwingsadvies

Overeenkomst

Met het inplannen van het verkenningsgesprek worden deze algemene voorwaarden goedgekeurd en ontstaat de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en KVD Architectuur voor de opdracht van een verbouwingsadvies.

Prijs verbouwingsadvies

De basisprijs van het verbouwingsadvies bedraagt 595 EUR voor een plaatsbezoek van 1 uur.

Voor ieder bijkomend kwartier zal er een bedrag van 25 EUR worden aangerekend.

Bij de basisprijs wordt een kilometervergoeding opgeteld van €0,45/km.

Indien gewenst kan er een verslag worden opgemaakt voor 85 EUR.

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.

Bijkomende prestaties

In sommige gevallen zijn bijkomende prestaties nodig (bv. een bespreking met de gemeente).

Tijdens het verkenningsgesprek zal blijken of er bijkomende prestaties noodzakelijk zijn en hoeveel tijd er ongeveer voor nodig is.

Bijkomende prestaties worden pas uitgevoerd na bespreking en met goedkeuring van de Opdrachtgever.

Bijkomende prestaties worden aangerekend aan een uurloon van 85 EUR excl. BTW.

Betaaltermijnen en voorwaarden

Wanneer het verbouwingsadvies is afgerond zal er een factuur worden opgemaakt.

 

Alle bedragen aan KVD Architectuur verschuldigd zijn uitsluitend betaalbaar door middel van storting op het IBAN rekeningnummer BE72 0018 2370 8316 binnen de 14 werkdagen. Elke betwisting over een factuur moet binnen de 8 dagen schriftelijk en aangetekend aan KVD Architectuur betekend worden.

 

Ieder bedrag dat niet betaald is binnen de 14 werkdagen brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest op aan de wettelijke intrest, verhoogd met 3% en vermeerderd met een forfaitaire verhoging van 10% van het nog verschuldigde saldo van de factuur, met een minimum van 75 EUR. Daarbij worden mogelijke inningskosten (inningskantoor, deurwaarder, advocaat) aangerekend.