fbpx

werkwijze

Gedetailleerde opmeting

Voor wij starten met ontwerpen, brengen wij eerst de bestaande toestand in kaart. Dit doen we aan de hand van een gedetailleerde opmeting van het pand en de aanpalende gebouwen. Indien het om een complex pand of een onbebouwd perceel gaat, kunnen wij hier een landmeter voor inzetten. Op basis van deze opmeting zullen wij de bestaande toestand uitwerken in plan, gevel en snede.

Studie bouwvoorschriften

Naast het kennen van de bestaande toestand is het ook van belang dat wij de stedenbouwkundige voorschriften en de bouwfysische en constructieve toestand grondig bestuderen. Op deze manier weten we welke verplichtingen en mogelijkheden er zijn zodat we kunnen beginnen ontwerpen met een duidelijk referentiekader.

Eerste en tweede voorontwerp

Wij werken een eerste voorontwerp uit dat beantwoordt aan jouw wensen en aan de stedenbouwkundige voorschriften. Dit voorontwerp zullen we presenteren zodat jij al een eerste idee krijgt van hoe je project er zou kunnen uitzien. Aan de hand van jouw feedback verfijnen wij de plannen verder tot een tweede voorontwerp. Indien gewenst kunnen er nog meer voorontwerpen volgen. We hebben het hier immers over je droomwoning, dus het plaatje moet kloppen!

Definitief ontwerp

Wanneer jij akkoord bent met het voorontwerp, kunnen wij het project concreter gaan uitwerken. In deze fase zullen wij dienst doen op externen voor nevenstudies. In de meeste gevallen zijn dit een ingenieur stabiliteit, een epb-verslaggever en een veiligheidscoördinator. Aan de hand van hun berekeningen kunnen wij het definitieve ontwerp tot in de puntjes uitwerken.

Kostenraming

Gedurende het ontwerpproces houden we een globale kostenraming bij, maar nu het ontwerp vastligt zullen wij de kostenraming meer in detail opmaken. Zo kunnen we nagaan of het project haalbaar is binnen het beschikbare bouwbudget en indien nodig het ontwerp nog bijstellen.

Omgevingsvergunning

Wanneer wij jouw goedkeuring hebben over het definitieve ontwerp en de kostenraming, zullen wij starten aan de opstelling van het bouwaanvraagdossier. Zo maken we onder andere de nodige tekeningen en administratieve documenten op volgens de norm. Sinds 2017 worden bouwaanvragen ingediend via het online omgevingsloket. Als bouwheer kan je de aanvraag mee online opvolgen.

Uitvoeringsdossier

Het wachten op een vergunning duurt een aantal maanden, maar wij zitten zeker niet stil. Ondertussen gaan wij verder met de technische uitwerking van het ontwerp. Hierbij hoort de uitwerking van de uitvoeringsplannen, de bouwdetails, het lastenboek en de meetstaat.

Aanbesteding

Als het uitvoeringsdossier op punt staat, wordt dit verstuurd naar verschillende aannemers. Met dit dossier als leidraad zullen zij offertes kunnen opstellen. Wij zullen een vergelijking maken tussen de verschillende offertes, afgaande op prijs-kwaliteit. Wij staan je als architect bij in de keuze en bij het aanstellen van aannemers, maar de eindbeslissing ligt nog altijd bij jou.

Werfopvolging

Eenmaal de bouwaanvraag is goedgekeurd en de aannemingscontracten zijn ondertekend, kunnen de werken van start gaan. Als architect zijn wij verplicht de uitvoering te controleren, in functie van onze 10-jarige aansprakelijkheid. Wij zullen de werken opvolgen en indien nodig de aannemer wijzen op fouten. Van onze werfbezoeken maken wij telkens een werfverslag op. Op deze manier worden de vooruitgang en eventueel besproken zaken gedocumenteerd. Deze werfverslagen zijn rechtsgeldig en kunnen dus helpen wanneer er zich discussies voordoen.

Oplevering

Wanneer de uitvoering is voltooid kunnen we overgaan tot de voorlopige oplevering. Dit houdt in dat we samen de werken inspecteren. Wij maken als architect een proces verbaal op van de voorlopige oplevering. Indien er zichtbare gebreken zijn moeten de aannemers deze binnen een te bepalen termijn herstellen alvorens je de werken kan aanvaarden. Wanneer je de voorlopige oplevering aanvaardt, draag je de volle verantwoordelijkheid als eigenaar en start de 10-jarige aansprakelijkheid van de architect en de aannemers.